Werkwijze, Hypnotherapie en LifeCoaching

Werkwijze, Hypnotherapie en LifeCoaching

Mijn manier van werken als hypnotherapeut en LifeCoach is niet vanuit één stroming of visie, maar ik integreer velerlei technieken en methodieken uit reguliere- en alternatieve stromingen. Dat geeft juist het beoogde effect (zie Methoden).

Ik zie de mens als één geheel, waarin alles invloed kan hebben op alles; deze holistische visie kenmerkt mijn werk. Psychisch/mentaal, emotioneel, voeding, beweging, ziel en lichaam, energetisch, alles kan aan bod komen.
Naast hypnotherapeut en LifeCoach ben ik ook orthomoleculair therapeut en psycholoog.

In het werken als LifeCoach en hypnotherapeut richt ik mij veelal op het onderwerp ‘zelfvertrouwen’, omdat uit mijn ervaring in de praktijk blijkt dat veel mensen daar tegenaan lopen.

Mijn manier van werken als hypnotherapeut en LifeCoach is niet vanuit één stroming of visie, maar ik integreer velerlei technieken en methodieken uit reguliere- en alternatieve stromingen. Dat geeft juist het beoogde effect, zie Methoden.

Ik zie de mens als één geheel, waarin alles invloed kan hebben op alles; deze holistische visie kenmerkt mijn werk. Psychisch/mentaal, emotioneel, voeding, beweging, ziel en lichaam, energetisch, alles kan aan bod komen.
Naast hypnotherapeut en LifeCoach ben ik ook orthomoleculair therapeut en psycholoog.

In het werken als LifeCoach en hypnotherapeut richt ik mij veelal op het onderwerp ‘zelfvertrouwen’, omdat uit mijn ervaring in de praktijk blijkt dat veel mensen daar tegenaan lopen.

Daaruit voortvloeiend heb ik het model ‘Ladder naar Zelfvertrouwen’ (zie hieronder) ontwikkeld, dat mensen helpt om zichzelf te (her)vinden, waardoor ze met meer vertrouwen en gelukkiger in het leven staan.

Als hypnotherapeut heb ik jarenlange ervaring, individueel en met groepen, om mensen via hypnose naar de diepere laag in jezelf te begeleiden. Vaak komt het neer op het verwerken van vroegere ervaringen, trauma’s, doorwerken van emoties en inzichten verkrijgen.

Als LifeCoach zet ik technieken in die vooral op het hier en nu gericht zijn; hoe kies je er nu voor om met jezelf om te gaan, wat maakt jou werkelijk gelukkig, hoe kom je op voor jezelf.

Ik werk met dat wat er is, wat zich aandient, dus geen vooropgezette protocollen.
Humor, liefde, authenticiteit, kennis, mensgericht, passie, holistisch zijn zo wat steekwoorden die op mijn manier van werken van toepassing zijn.

ladder-naar-zelfvertrouwen-2023