Methoden

LifeCoaching

LifeCoaching onderzoekt drie wezenlijke levensvragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Waarbij we alle facetten van jouw leven onder de loep nemen.

Het doel van LifeCoaching is om het geluksgevoel op alle levensgebieden te verhogen.
Iemand die gelukkig is, ervaart het leven als een uitdaging: voor hem is het leven opwindend, avontuurlijk en inspirerend. Toch is het niet eenvoudig om gelukkig te zijn. Het vereist zelfkennis en innerlijke vrijheid. Bovendien kan het geluk verstoord worden doordat iemand het verkeerde werk doet, ongezond leeft, te weinig voor zichzelf opkomt of onverwerkte ellende uit zijn verleden met zich meedraagt.

LifeCoaching is erop gericht deze gelukverstorende factoren te onderkennen en het leven zodanig te ontwerpen of te ‘restylen’ dat er optimaal geluk ontstaat. Om gelukkig te worden is het nodig een goede balans te vinden in het leven én in de persoonlijkheid. LifeCoaching richt zich op beide. We zullen werken aan de balans tussen werk en vrije tijd, verhoging van het zelfvertrouwen, hantering van stress, verbetering van communicatie, ontwikkeling van talenten, afstemming van loopbaan op levensloop, verbetering van relaties en ontwikkeling van positieve toekomstvisies.
De basis voor geluk is zelfkennis. Daarom beginnen we met de vraag: wie ben ik?

We werken meestal in de praktijk in Amersfoort, maar kunnen ook een outdoor LifeCoach-sessie doen in het park vlakbij de praktijk.

Mogelijke doelen waar je met LifeCoaching aan kunt werken zijn:

  • meer zelfvertrouwen
  • een betere balans vinden tussen werk en privé
  • leren loslaten
  • effectiever communiceren
  • ontdekken waar je talenten liggen
  • beter omgaan met stress
  • verbeteren van relaties
  • vinden van een passende loopbaan