PRIVACYVERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit dossier dient 20 jaar bewaard te blijven.

Jouw dossier bevat informatie over jouw hulpvraag, over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen.

Indien van toepassing worden er in het dossier gegevens opgenomen van andere zorgverleners, zoals doorverwijzers, of, na jouw expliciete toestemming, van andere zorgverleners waar ik contact mee heb opgenomen ten behoeve van jouw behandeling.

Er wordt zorgvuldig omgegaan met jouw gegevens en dossier.

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. Anders niet.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit zal alleen in uitzonderlijke situaties zijn en ook dan alleen met jouw toestemming.
  • Alleen naam, adres, geboortedatum en zorgpolisnummer uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Contactformulier

Indien je mij mailt, via contactformulier of anders, wordt jouw emailadres en naam alleen gebruikt ter beantwoording. Verder wordt hiermee niets gedaan en niet met anderen gedeeld.

Klacht en geschillen

Als jouw therapeut doe ik mijn uiterste best dat jij je op je gemak voelt, je gezien en gehoord voelt en dat je met een goed gevoel uiteindelijk de praktijk weer verlaat. Mocht het ondanks deze intentie toch zijn dat je ergens geen goed gevoel over hebt, dan sta ik altijd open om naar je te luisteren wat er aan de hand is. Hopelijk komen we er dan samen weer goed uit.

Komen we er samen niet uit, of wil/kun je de klacht niet met mij bespreken, dan verwijs ik je naar de gratis klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging NBVH:

www.hypnotherapie.nl/klachten

Mocht ook dit gesprek niet naar tevredenheid verlopen, dan is er nog een onafhankelijke geschillencommissie die je zonder betaling kan inschakelen. Dit is de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken, waar ik als NBVH-lid  onder val: www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg/ Deze geschillencommissie neemt jouw klacht alleen in behandeling als je eerst het klachtentraject via de functionaris bij de beroepsvereniging hebt doorlopen.